Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn

ThienNhien.Net – Nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang mới đây đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học trong và ngoài nước về bản quy hoạch tổng thể Công viên địa chất giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030.

Bản đồ Quy hoạch tổng thể Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Dự thảo quy hoạch không chỉ đưa ra mô hình phát triển kinh tế phù hợp với mục tiêu bảo tồn và tôn tạo các giá trị tự nhiên, xã hội của khu vực Cao nguyên đá mà còn hướng tới việc thu hút đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển sinh kế, đề xuất một số cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch cũng như chỉ ra những tác động trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch dự kiến được chia làm hai giai đoạn, trong đó tổng vốn ước tính cho giai đoạn 1 (2011 – 2015) khoảng 200 triệu USD, giai đoạn hai (sau năm 2015) khoảng 300 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly cho biết, sau khi hoàn thiện quy hoạch, UBND tỉnh sẽ đề xuất Chính phủ xem xét nâng cấp quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thành dự án cấp quốc gia nhằm tạo điều kiện cho địa phương còn nhiều khó khăn như Hà Giang thực hiện bảo tồn, phát huy các giá trị của Công viên địa chất.