Hệ sinh thái đất ngập nước trước nguy cơ thành “nước ngập đất”

ThienNhien.Net – Nhìn nhận rằng biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn biến phức tạp và tác động ngày càng mạnh mẽ lên các hệ sinh thái đất ngập nước (ĐNN), nhất là khi Việt Nam lại nằm trong số các nước dễ tổn thương nhất trước BĐKH, hôm qua (08/12), Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên với chủ đề Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu.

Đất ngập nước ở vùng cửa sông ven biển thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Nam Định (Ảnh: ThienNhien.Net)

Tại Hội thảo, GS. TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tương lai của các hệ sinh thái ĐNN. Ông cho rằng nếu không quản lý tốt các hệ sinh thái ấy, đất ngập nước có nguy cơ sẽ trở thành “nước ngập đất”. Đây là mối quan ngại hết sức chính đáng và thực tế xét trong bối cảnh tác động của BĐKH ngày càng trầm trọng như hiện nay.

Đánh giá cụ thể hơn về những tác động này, TS. Hoàng Văn Thắng, Giám đốc CRES, cho biết: “Tác động của BĐKH và mực nước biển dâng lên hệ sinh thái ĐNN thể hiện chủ yếu do: sự gia tăng xói mòn ven biển, tình trạng mở rộng vùng lũ lụt ven biển, sự xâm nhập của nước biển vào đất liền tại các cửa sông, vùng đầm phá và các hệ sinh thái ĐNN khác, tan băng ở các vùng cực, ảnh hưởng đến thành phần và sự phân bổ của các loài”.

Tiến sĩ cũng đề xuất rằng quản lý, bảo tồn ĐNN cần phải dựa vào cộng đồng thông qua việc tăng cường năng lực về chính trị và kinh tế để giúp họ giành quyền kiểm soát quản lý, tiếp cận một cách hợp pháp đối với nguồn tài nguyên ven biển; và hoạt động quản lý nên đi theo hướng tiếp cận hệ sinh thái – một chiến lược quản lý tổng hợp đất, nước, tài nguyên sinh học nhằm thúc đẩy bảo tồn và sử dụng bền vững trong mối quan hệ bình đẳng.

Hội thảo cũng tập trung bàn luận một số vấn đề quan trọng như: lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái ĐNN vào quá trình lập kế hoạch phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học ĐNN ở đô thị, đánh giá đa dạng sinh học và trữ lượng các-bon phục vụ xây dựng Chương trình REDD+, thích ứng của hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng ven biển dưới tác động của nước biển dâng…

Hội thảo cũng là dịp để Hội Đất ngập nước Việt Nam ra mắt, khẳng định quyết tâm bảo tồn, quản lý hiệu quả nhất các hệ sinh thái đa dạng, phong phú của đất nước.