Thúc đẩy tăng trưởng xanh Tiểu vùng sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Ngày 1/12, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng về tăng trưởng xanh tại Hà Nội.

Sông Mê Kông cung cấp nguồn sống cho nhiều triệu người dân (Ảnh: thiennhien.net)

Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan Chính phủ và các tổ chức dân sự xã hội thuộc 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) tập trung vào chủ đề vai trò của nguồn vốn tự nhiên trong quá trình chuyển tiếp sang một nền kinh tế xanh.

Tiểu vùng sông Mê Kông là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới và là nơi cuộc sống của người dân có mối liên hệ sống còn với hệ sinh thái. Khoảng 80% trong số gần 400 triệu người dân ở khu vực này dựa vào nguồn cung cấp nước sạch, thực phẩm và sợi nguyên liệu từ hệ sinh thái.

Hội thảo xem xét các mô hình và những cơ hội hợp tác để tăng cường hỗ trợ và khuyến khích đầu tư bền vững tại khu vực này, đồng thời xác định các hoạt động mục tiêu để nhân rộng và tăng cường các hoạt động hiệu quả nhất cũng như điều chỉnh chính sách và quy định trên toàn khu vực.

Cố vấn cấp cao về Bảo tồn Cảnh quan của WWF Greater Mekong Geoffrey Blate, nhận định, bằng cách đầu tư vào bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì nguồn vốn tự nhiên, khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông sẽ tạo ra nhiều lựa chọn hơn để tăng trưởng kinh tế và hạn chế thiên tai và đảm bảo tính bền vững dài hạn trước những biến đổi môi trường mang tính toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu.

Ông Geoffrey Blate cũng cho rằng, kế hoạch hướng tới một nền kinh tế xanh đã đặt đa dạng sinh học khu vực sông Mê Kông vào vị trí trung tâm và sự chuyển đổi này là thử thách lớn nhất trong thập kỷ tới.

Với tầm nhìn hướng tới Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về phát triển bền vững Rio +20 tại Brazil vào tháng 6 năm 2012, các đại biểu tham dự hội thảo nhất trí đạt được đề xuất “Lộ trình đến Rio”. Lộ trình này sẽ khái quát hóa mục tiêu về Phát triển Xanh/Kinh tế Xanh đối với khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.