Chuyển giao quyền quản lý hơn 352 ha rừng Nam Đông

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa chuyển giao 352,82 ha diện tích rừng trồng và đất rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất, ngoài quy hoạch của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông cho UBND huyện Nam Đông quản lý, bảo vệ và sử dụng.

Trong tổng diện tích chuyển giao có hơn 305 ha thuộc rừng trồng dự án 661, còn lại là rừng trồng ngân sách địa phương. Hiện trạng rừng chủ yếu là keo kèm một diện tích nhỏ xen kẽ thông. Tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 1,54 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ dự án 661 chiếm 1,47 tỷ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao toàn bộ diện tích rừng, đất rừng cho địa phương để địa phương giao rừng, đất rừng cho các xã quản lý, bảo vệ, sử dụng theo đúng quy định.