Thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua cải cách chính sách và thay đổi thực trạng tiêu thụ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện dự án trên với Nhà tài trợ và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, Dự án trên có 3 hợp phần chính được thực hiện trong 3 năm.

Hợp phần 1: Tăng cường khung pháp lý và chính sách pháp luật: tăng cường sự phối hợp, điều phối liên ngành trong xây dựng chính sách, văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hợp phần 2: Xây dựng hệ thống giám sát và thu thập thông tin về tiêu thụ trái phép động vật hoang dã phục vụ công tác hoạch định chính sách và lập kế hoạch hành động.

Hợp phần 3: Nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi về tiêu thụ trái phép động vật hoang dã; triển khai các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền qua báo chí, đài truyền hình, nhằm nâng cao kiến thức và thu hút sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo cấp cao đối với việc ngăn chặn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.