Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Nhận thấy vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong việc thực hiện hiệu quả các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu mới đây đã tổ chức hội thảo nhằm tăng cường sự hợp tác với nhóm các đơn vị này trong cuộc chiến chung chống biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ký biên bản ghi nhớ thống nhất cơ chế hợp tác và chia sẻ thông tin với Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) và Nhóm các tổ chức phi chính phủ làm việc về biến đổi khí hậu (CCWG).

Các tổ chức phi chính phủ theo đó sẽ cùng tham gia hỗ trợ, phối hợp với các tổ chức chính phủ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực ứng phó biến đổi khí hậu; hướng dẫn triển khai các chính sách, mô hình cụ thể về biến đổi khí hậu cho cộng đồng; thực hiện vai trò phản biện và giám sát các chính sách liên quan tới biến đổi khí hậu, đồng thời tham gia triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng.