Chính phủ Lào hy vọng thu hút 15 tỷ USD đầu tư trong 5 năm tới

ThienNhien.Net – Bộ trưởng bộ Tài chính Lào, bà Viengthong Siphandone, vừa công bố chi tiết những khoản viện trợ nước ngoài Lào nhận được từ các đối tác phát triển thông qua Hoạt động hỗ trợ giảm nghèo (PRSO) trong một hội nghị diễn ra tại Vientiane hôm thứ sáu tuần trước.

Hội nghị này diễn ra nhằm đánh giá việc triển khai các chương trình viện trợ nước ngoài được thiết lập từ năm 2004 như một phần trong thỏa thuận tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB) cho dự án phát triển nhà máy thủy điện Nam Theun 2 tại tỉnh Khammuan.

Ảnh: Internationalrivers.org

Bà Viengthong cho biết trong hai giai đoạn đầu (2004 – 2007 và 2007 – 2011) của quá trình thực hiện PRSO, Lào đã huy động được tổng số tiền là 144 triệu USD từ các khoản viện trợ và khoản vay từ WB, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID).

Ngoài việc chia sẻ những thành tựu nổi bật mà Lào đã đạt được trong hai giai đoạn đầu thực hiện chương trình PRSO, bà Viengthong còn bày tỏ mong muốn các đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ Lào trong giai đoạn thứ 3 (2011 – 2015) của Hoạt động hỗ trợ giảm nghèo.

Theo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, chính phủ Lào đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng 8% mỗi năm, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên vào bảo vệ môi trường cũng như đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015.

Chính phủ nước này hy vọng huy động được khoản đầu tư 15 tỷ USD trong 5 năm tới để đảm bảo mức tăng trưởng GDP tối thiểu 8%/năm, trong đó dự kiến khoảng 26% là từ các đối tác phát triển dưới hình thức Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), 50 – 60% từ khu vực kinh tế tư nhân và 10% thông qua nguồn tín dụng ngân hàng.