Sớm phê duyệt Chương trình nước sạch vệ sinh nông thôn

ThienNhien.net – Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 là 1/16 chương trình nằm trong danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 9/11/2011.

Do nguồn vốn quốc tế chiếm một phần quan trọng trong tổng vốn của Chương trình và các nhà tài trợ cũng lên tiếng đề nghị phía Việt Nam sớm xem xét, phê duyệt Chương trình để làm căn cứ cho hai bên ký kết Hiệp định tài trợ vào tháng 12/2011 nên Bộ NN&PTNT đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt.

Chương trình hướng đến mục tiêu tăng cường đầu tư cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch, vệ sinh; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh công cộng và vệ sinh cá nhân; đa dạng hóa các loại hình công nghệ cấp nước và vệ sinh thích hợp… Đặc biệt, Chương trình sẽ ưu tiên cho các vùng sâu, vùng xa; vùng ven biển; vùng thường xuyên hạn hán, khó khăn về nguồn nước, lũ lụt; vùng nguồn nước bị ô nhiễm.

Trước đó, tháng 12/2006, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010.

Đánh giá về giai đoạn này, Văn phòng thường trực Chương trình cho biết, đối với mục tiêu cấp nước sạch, kế hoạch đặt ra là đạt tỷ lệ 83% vào cuối năm 2010 nhưng nếu các địa phương triển khai quyết liệt và đồng bộ thì mục tiêu này còn có thể đạt tới 85%. Đối với mục tiêu vệ sinh nông thôn, mặc dù đã cố gắng nhưng khả năng đến hết năm 2010 tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh chỉ đạt khoảng 63% so với mục tiêu đề ra là 70% .