Hòa Bình dừng xem xét cấp phép các dự án khai thác đá

ThienNhien.Net – Tỉnh Hòa Bình vừa tạm dừng xem xét 12 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn, trong đó có 11 hồ sơ xin khai thác đá vôi và 1 hồ sơ xin khai thác đá bazan. Hầu hết các dự án này xin địa điểm thực hiện tại huyện Lương Sơn.

Hoạt động khai thác ở mỏ đá Đà Sơn - Đà Nẵng (Ảnh: Nhân Dân)

Hòa Bình cũng tập trung chỉ đạo các ban, ngành liên quan kiểm tra, rà soát những dự án chưa được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản.

Đây là việc làm thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng việc cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước,

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình, hiện nay trên địa bàn có 86 mỏ đá đã được cấp phép khai thác làm vật liệu xây dựng, trong đó 47 mỏ đang hoạt động khai thác chế biến. Tuy nhiên, qua kiểm tra các mỏ đang hoạt động trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, thì tỷ lệ các mỏ khai thác theo đúng thiết kế chỉ chiếm 30%, gây nguy cơ mất an toàn lao động.

Để quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá trên địa bàn, Hòa Bình đã cho thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với những mỏ có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã thu hồi 2 giấy phép khai thác đá của các tổ chức, cá nhân không tuân thủ các quy định hoặc cố tình vi phạm an toàn trong khai thác.

Tỉnh cũng kiên quyết đình chỉ việc khai thác và có biện pháp không để tái diễn đối với những mỏ khai thác trái phép; yêu cầu đóng cửa mỏ và đưa các khu vực khai thác trái phép về trạng thái an toàn đối với mọi hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương.

Mặt khác, tỉnh cũng chỉ đạo đối với các trường hợp đã được cấp Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản cần thực hiện nghiêm pháp luật về an toàn lao động thì tiếp tục xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đó.