Kiên Giang: Hơn 500 doanh nghiệp không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

ThienNhien.Net – Theo ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, qua thanh tra về môi trường trong kế hoạch năm 2011, toàn tỉnh có hơn 500 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó có 32 doanh nghiệp và 474 cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa (Ảnh: Vietnamnet)

Kết quả kiểm tra còn cho thấy, ngoài vi phạm không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh không giám sát, kiểm soát môi trường hoặc thực hiện không đúng theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, không xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn cho phép, quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định và xả nước thải vào nguồn nước tự nhiên không có giấy phép.

Một số doanh nghiệp che giấu các đường thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý, xả rác, đốt rác bừa bãi…

Cơ quan thẩm quyền tỉnh Kiên Giang tiến hành xử phạt, hướng dẫn và buộc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đúng quy định và triển khai thực hiện đúng nội dung.

Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường mang tính đối phó với lực lượng thanh tra, kiểm tra; kiểm tra xử phạt đối với việc vận hành xử lý nước thải cầm chừng hoặc không hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của cư dân trong khu vực.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra về vi phạm bảo vệ môi trường mới đây, tỉnh Kiên Giang xử phạt 13 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chế biến hàng thủy sản tại khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, trong đó xử phạt 11 doanh nghiệp tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và 2 doanh nghiệp còn lại đang xem xét mức độ vi phạm để tiếp tục xử phạt.