Đất nông lâm trường: trên 50% đang có tranh chấp, lấn chiếm

ThienNhien.Net – Kết quả thanh tra việc quản lí sử dụng đất các nông lâm trường và các công ty được chuyển đổi từ các nông lâm trường trên phạm vi cả nước do thanh tra bộ Tài nguyên môi trường thực hiện vừa được công bố cho thấy, việc cho thuê lại, mượn quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất hiện diễn ra khá phổ biến.

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, qua thanh tra phát hiện có 23/27 (chiếm 31%) đơn vị tự cho phép hoặc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên đất của các đơn vị tự chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp, với 244 trường hợp tổng diên tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 1.068 ha, sang đất phi nông nghiệp, trong đó chuyển sang đất ở là 156,12 ha, đất xây dựng trụ sở và đất sản xuất kinh doanh là 911,46 ha…

Liên quan tới các trường hợp lấn chiếm đất của nông trường, lâm trường, công ty qua thanh tra phát hiện có 41/73 (chiếm 56%) nông lâm trường đang có tranh chấp, lấn chiếm với các hộ dân, các tổ chức, với tổng diện tích bị lấn chiếm lên tới 8.445,7 ha.

Về việc cho thuê lại, mượn quyền sử dụng đất, phát hiện có 20/73 các nông lâm trường đã cho thuê lại quyền sử dụng đất, với tổng diện tích là gần 17.000 ha.

Trong đó, có chín nông lâm trường cho thuê vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, một nông lâm trường cho thuê để xây dựng trụ sở.

Đặc biệt, có 18 hộ gia đình, cá nhân (công ty cao su 1/5, Tây Ninh) không thực hiện đúng hợp đồng mượn đất, thanh tra kiến nghị nếu không thực hiện đúng hợp đồng thì sẽ khởi kiện ra tòa.

Thanh tra cũng phát hiện có 6/73 đơn vị đem thế chấp giá trị quyền sử dụng đất tại các ngân hàng, với diện tích 51.768,24 ha. Ngoài ra, công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bắc Cạn bị phát hiện góp 710 ha; công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ba Tơ (Quảng Ngãi) tự ý góp 1600 ha đất… không đúng quy định của pháp luật. Công ty cổ phần chè Hùng An (Hà Giang) chuyển đổi 0.66 ha cho 2 hộ dân, UBND xã để xây dựng nhà ở, trụ sở thôn khi chưa được cấp phép…

Theo các chuyên gia con số tranh chấp, lấn chiếm tại các nông lâm trường trên thực tế lớn hơn rất nhiều so với báo cáo.