Lập Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa ban hành quyết định về việc thành lập Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm kết hợp đào tạo nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật thủy lợi tại Trung Bộ và tăng cường nguồn lực từ Đại học Thủy lợi.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Viện là nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong đó tập trung vào hoạt động quy hoạch phát triển và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước ở các lưu vực, tiểu lưu vực sông, vùng, lãnh thổ trong khu vực; khí tượng, thủy văn, môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; công nghệ dự báo, giám sát, cảnh báo giảm nhẹ thiên tai; kỹ thuật xử lý nước, đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư…