Hạn hán, thiếu nước đe dọa hàng chục ngàn héc-ta cây trồng

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có báo cáo tình hình hạn hán, xâm nhập mặn tại một số khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo đó, tại khu vực Bắc Trung Bộ, hiện tại tổng dung tích các hồ trong khu vực đạt từ 49 – 67% dung tích thiết kế (DTTK). Dự báo đến cuối tháng 6/2019, dung tích trữ đạt khoảng 49% DTTK. Với thông tin dự báo mưa như hiện tại, dự báo sẽ có khoảng 21.200 – 29.000ha cây trồng bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước. Cụ thể, diện tích ở các địa phương: Thanh Hóa 6.200 – 8.900ha, Nghệ An 8.700 – 12.000ha, Hà Tĩnh 800 – 1.000ha, Quảng Bình 2.000 – 2.500ha, Quảng Trị 1.500 – 2.300ha, Thừa Thiên Huế 2.000 – 2.300ha.

Hạn hán xảy ra tại Đắk Lắk

Khu vực Nam Trung Bộ, tổng dung tích hồ đạt khoảng 56% DTTK, dự báo đến cuối tháng 6 đạt từ 50 – 67%. Với dự báo thời tiết như hiện tại, việc cung cấp nước cho sản xuất vụ Hè Thu, Mùa cơ bản bảo đảm. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn có khả năng bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước là Bình Định và Bình Thuận.

Khu vực Tây Nguyên, dung tích trữ hiện tại toàn vùng đạt từ 30 – 55% DTTK, dự báo đến cuối tháng 6/2019 dung tích các hồ đạt khoảng 46% DTTK. Hiện khu vực đã bắt đầu mùa mưa, sản xuất vụ Mùa trong thời gian mùa mưa nên nguồn nước sẽ được bảo đảm. Tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên có diện tích cây trồng ngoài khu vực công trình thủy lợi khá lớn, chiếm hơn 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp nên cần đề phòng khả năng xảy ra hạn hán nếu lượng mưa suy giảm bất thường.

Để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, Mùa 2019, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, ngập úng, Tổng cục Thủy lợi đã có Văn bản số 535/TCTL-QLCT ngày 22/4/2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, Mùa năm 2019khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Kịp thời hướng dẫn, cảnh báo và hỗ trợ các địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, Mùa 2019.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tiết nước các hồ chứa thủy điện hợp lý, bảo đảm ưu tiên nguồn nước cung cấp cho cả vụ Hè Thu, Mùa 2019. Tăng cường công tác truyền thông về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; phổ biến kiến thức về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên các phương tiện thông đại chúng.