Đầu tư đường giao thông kết hợp đê chống lũ tại Bến Tre

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thống nhất về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường giao thông kết hợp đê chống lũ, xâm nhập mặn tại 3 xã thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

3 xã được đầu tư là các xã Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư dự án theo quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sẽ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một phần vốn cho tỉnh Bến Tre để thực hiện dự án.