Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong tái định cư thủy điện Sơn La

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tại tỉnh Điện Biên.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên rà soát quy mô, khối lượng, hiệu quả đầu tư các công trình, xác định đối tượng được hưởng các khoản hỗ trợ; phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Về nguồn vốn đầu tư hỗ trợ, ngoài số vốn 30 tỷ đồng đã được giao tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010, số vốn còn thiếu, UBND tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn dự phòng đã phân bổ cho tỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-TTg, nhưng không được làm tăng tổng mức vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh tại Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung đoạn tuyến Sín Chải – Cáng Chua 1,2 – Háng Khúa – Huổi Lóng vào dự án đường Huổi Lóng – Huổi Só đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 801/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và các quy định có liên quan.

Về nguồn vốn đầu tư dự án, UBND tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư còn dư của các khu, điểm tái định cư thuộc huyện Tủa Chùa, song không làm vượt tổng mức đầu tư được quy định tại Quyết định số 801/QĐ-TTg đối với các khu, điểm tái định cư này.