Quảng Ninh đầu tư các công trình hồ, đập chứa nước

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net  – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định đầu tư xây dựng công trình và nâng cấp các hồ, đập chứa nước và kênh tưới tại các huyện Bình Liêu, Yên Hưng và Vân Đồn với tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng.

Cụ thể, các công trình được tỉnh Quảng Ninh đầu tư là công trình đập dâng nước và kênh tưới Nà Kẻ, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu; công trình nâng cấp hồ chứa nước Cành Chẽ và 2 trạm bơm tưới xã Hoàng Tân, huyện Yên Hưng và công trình cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Cái Xuôi, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn.

Các hạng mục chính của công trình bao gồm: đập dâng, đập tràn, cống lấy nước, kênh và các hạng mục trên kênh.

Việc đầu tư xây dựng các công trình này nhằm nâng cấp, cải tạo hồ để đảm bảo khả năng tích trữ nước trong hồ phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân các thôn tại huyện Bình Liêu, Yên Hưng và Vân Đồn.