Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác để triển khai Luật Tài nguyên nước…

Trước mắt, Bộ đang tập trung xây dựng và hoàn thành các quy trình vận hành liên hồ chứa mùa lũ và mùa cạn, trong năm 2014 phấn đấu hoàn thành 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ. Bên cạnh đó, sẽ triển khai giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước, nhất là các nguồn nước liên quốc gia; xác định dòng chảy tối thiểu trên một số lưu vực sông lớn, quan trọng. Đồng thời tiến hành phê duyệt và triển khai quy hoạch tài nguyên nước các lưu vực sông liên tỉnh; xây dựng “Đề án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất” để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước.

Bộ cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cho phép triển khai sớm các dự án như: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội và giám sát tài nguyên và môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đầu tư xây dựng hệ thống viễn thông, quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước và mô hình tính toán, dự báo lưu lượng nước đến hồ các lưu vực sông khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đồng thời triển khai các đề án tăng cường năng lực hệ thống thanh tra môi trường từ Trung ương đến địa phương; tăng cường năng lực quản lý lưu vực sông, điều phối…