An Giang xây trung tâm công nghệ sinh học

ThienNhien.Net – UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang theo hướng công nghệ cao tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện từ năm 2012 – 2015 gồm 4 hạng mục: nhà điều hành và giới thiệu sản phẩm dịch vụ, nhà nghiên cứu thí nghiệm, khu thực hành, và công trình phụ trợ.

Mục tiêu của dự án nhằm phục vụ chương trình, mục tiêu, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và thử nghiệm các công nghệ sinh học tiên tiến, các sản phẩm mới từ công nghệ giống cây trồng, vật nuôi…, đồng thời hướng tới nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ sinh học chất lượng cao của tỉnh.