Sẽ thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Trái với một số ý kiến cho rằng không nên thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước vì tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tài nguyên nước đã phải nộp thuế tài nguyên, phí, lệ phí khi xin cấp giấy phép khai thác, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng Bộ Tài nguyên&Môi trường cho rằng, việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng phải đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm.

Để đảm bảo tính khả thi của việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước, dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ quy định rõ các trường hợp, đối tượng phải nộp tiền hoặc không phải nộp tiền khi khai thác tài nguyên nước. Theo đó, khi khai thác nước dưới đất hoặc nước mặt ở những nơi khan hiếm nước để kinh doanh thì phải nộp tiền khai thác tài nguyên nước. Toàn bộ nguồn thu từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải được hạch toán vào ngân sách nhà nước và các khoản chi cho hoạt động tài nguyên nước phải dựa trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Ngoài nội dung nêu trên, các đại biểu tham dự phiên họp sáng 2/11 về Luật tài nguyên nước sửa đổi cũng trao đổi về vấn đề điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước; phương án phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; về tài chính; trách nhiệm bảo vệ và lợi ích của Việt Nam đối với nguồn nước liên quốc gia; thanh tra tài nguyên nước; giải quyết tranh chấp tài nguyên nước…

Đa số các ý kiến đều thống nhất đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đứng ra thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước nhằm đảm bảo tính thống nhất, chứ không nên để UBND tỉnh, thành phố thực hiện. Từ đó, nên quy trách nhiệm quản lý tài nguyên nước cho Bộ này vì trong dự án luật chưa đề cập đến cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nước.

Một số đại biểu cũng đồng tình với việc dự thảo Luật điều chỉnh các quy định liên quan đến nước biển ven bờ, tuy nhiên, cần phải làm rõ phạm vi của nước biển ven bờ khi thủy triều lên hay khi thủy triều xuống. Đối với danh mục lưu vực nước, cần quy định cả lưu vực sông suối, ao hồ…

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, Ban soạn thảo sẽ thực hiện rà soát các quy định về nước ven bờ để đảm bảo không trùng lặp với phạm vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên và môi trường biển do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì nghiên cứu, xây dựng.

Sau phiên thảo luận tại tổ vào sáng qua (3/11), dự kiến các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận chung tại hội trường về dự án Luật này vào sáng 9/11.