Đồng Nai đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Để thực hiện chương trình bảo vệ môi trường trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Đồng Nai đã thông qua nguồn kinh phí 6.344 tỷ đồng cho các hoạt động như đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố môi trường đặc biệt đối với các khu, cụm công nghiệp và môi trường vùng đô thị, nông thôn.

Sông Đồng Nai nhìn từ trên cao (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Đồng Nai hiện có 19/21 khu công nghiệp đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với loại chất thải nguy hại, tỉnh đã thu gom và xử lý được khoảng 61%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 85%…

Theo đánh giá của tỉnh Đồng Nai, chất lượng nguồn nước các sông, hồ trên trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều cải thiện tích cực. Một số khu vực trước đây bị ô nhiễm nặng, đến nay đã được cải thiện như sông Thị Vải, hồ Sông Mây. Tuy nhiên, nguồn nước nhiều khu vực vẫn còn ô nhiễm như đoạn sông La Ngà, thuộc hồ Trị An, sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn thành phố Biên Hoà và nhiều dòng suối nằm trong nội ô Biên Hòa.

Để tập trung mọi nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn này, tỉnh Đồng Nai đang chủ động hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong việc thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia; hợp tác với các tỉnh trong lưu vực sông Đồng Nai về đề án bảo vệ tổng thể môi trường sông Đồng Nai; kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu. Đồng thời, Đồng Nai cũng kêu gọi cộng đồng cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường; huy động các kênh đầu tư, đặc biệt là các dự án ODA trong việc bảo vệ môi trường.