Ưu đãi cho đầu tư nhiệt điện

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản cho phép áp dụng một số ưu đãi khi ký kết hợp đồng liên quan đến các dự án đầu tư nhiệt điện dưới hình thức xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT).

Các dự án đầu tư nhiệt điện dưới hình thức BOT nhận được nhiều ưu đãi về thuế và quyền lợi tài chính (Ảnh minh họa: baocongthuong.com)

Cụ thể, các dự án đầu tư nhiệt điện dưới hình thức BOT được miễn thuế đánh trên lãi tiền vay; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 5% cho 9 năm tiếp theo và 10% cho các năm còn lại của dự án; được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, thiết bị đồng bộ trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đồng bộ, chất lượng…

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được miễn tiền thuê đất và có quyền thế chấp các tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng hoặc đại lý tín dụng được uỷ quyền hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Trường hợp bất khả kháng dẫn đến trường hợp phía Việt Nam không thể tiếp tục mua điện được và phải chấm dứt sớm hợp đồng, Chính phủ sẽ mua lại nhà máy với giá mua bằng giá trị còn lại của nhà máy tương ứng với phần vốn vay còn lại và vốn chủ sở hữu chưa thu hồi.

Chính phủ cũng tiến hành bảo lãnh toàn bộ thời hạn đối với hợp đồng dự án BOT. Riêng đối với hợp đồng mua bán điện của các dự án sử dụng khí đốt, thời hạn bảo lãnh là 15 năm, dự án sử dụng than là 18 năm.