Phê duyệt dự án lâm nghiệp do chính phủ Đức tài trợ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Chương trình hỗ trợ quản lý và sử dụng rừng bền vững, thương mại và tiếp thị sản phẩm lâm sản chính tại Việt Nam (Chương trình Lâm nghiệp) – giai đoạn 3” do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại.

Được biết, giai đoạn 1 dự án “Chương trình hỗ trợ quản lý rừng bền vững, thương mại và tiếp thị một số lâm sản chính tại Việt Nam” đã được thực hiện từ tháng 10/2005 đến năm 2008 tại 5 tỉnh Yên Bái, Quảng Bình, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Kon Tum.

Giai đoạn 2 của dự án được thực hiện trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 9/2009 cũng tại 5 tỉnh nói trên.

Thông qua dự án này, người dân nông thôn tại các địa phương trong vùng dự án và cán bộ, nhân viên của các cơ sở lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân sẽ được tiếp cận với các chuẩn mực và phương pháp quản lý rừng bền vững.

Bên cạnh đó, các cán bộ lâm nghiệp còn được tiếp cận với các phương pháp cải tiến trong khâu chế biến theo hướng sử dụng rừng bền vững và tiếp thị các mặt hàng lâm sản, đồng thời được tư vấn về chính sách lâm nghiệp, hỗ trợ công tác quản lý bền vững.

Dự án chú trọng vào công tác quản lý, sử dụng tài nguyên rừng bền vững kết hợp với tư vấn chính sách và tăng cường năng lực thể chế ở cấp trung ương và địa phương.

Cùng với việc nâng cao năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên thông qua các phương pháp kỹ thuật nhằm phục hồi, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, dự án còn khuyến khích hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân vào phát triển rừng, phát triển kinh tế từ các sản phẩm rừng nhằm nâng cao giá trị lâm sản.