Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển đất

ThienNhien.Net – Quỹ Phát triển đất của thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết tốt những tồn tại trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ngày 13/10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố thành lập Quỹ Phát triển đất. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất thành phố.

Với việc ra đời Quỹ Phát triển đất, Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết tốt những tồn tại trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Tại buổi ra mắt Quỹ Phát triển đất, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố đã giao Sở Tài chính bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn ban đầu cho Quỹ này.

Hàng năm quỹ sẽ được bổ sung tương ứng bằng 30% so với tổng nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm tạo điều kiện cho thành phố chủ động trong việc giao nhà, đất tái định cư.

Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND TP, có chức năng nhận nguồn vốn từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất cho thành phố.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí sinh hoạt trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.