Thắt chặt mức tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô

ThienNhien.Net – Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tuyên truyền hoạt động kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí trong giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đăng kiểm Việt Nam quán triệt thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm định khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tổ chức đánh giá, đề xuất thắt chặt mức tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông cho phù hợp với hiện trạng kỹ thuật đội xe và lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức tương đương với Euro 4, báo cáo Bộ trước ngày 30/9/2014.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 theo hướng: xã hội hóa với sự tham gia của các nhà sản xuất, lắp ráp và các đại lý bán, sửa chữa, bảo dưỡng xe mô tô, xe gắn máy; kiểm định khí thải là khâu cuối, kiểm soát chất lượng của quy trình bảo dưỡng, sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kiểm soát khí thải cho người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy.

Bộ Giao thông vận tải cũng giao Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải; các Tổng công ty, doanh nghiệp và cơ sở y tế trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các biện pháp giảm phát sinh bụi, khí thải, vệ sinh môi trường…