Anh tăng xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Ngày 12/7, Chính phủ Anh thông báo nước này sẽ bãi bỏ giới hạn mức phạt 250.000 bảng Anh (322.375 USD) hiện áp dụng với những chủ thể gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng diện xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Các công ty cấp nước tại Anh chịu sự giám sát đặc biệt vì làm ô nhiễm sông ngòi. Công ty Thames Water bị xử phạt 20 triệu bảng trong năm 2017 và 3,3 triệu bảng trong tuần qua vì xả thải ra sông. Thông thường các mức phạt như vậy được đưa ra sau quá trình tố tụng kéo dài. Việc thay đổi quy định về xử phạt sẽ cho phép Cơ quan Môi trường Anh thực thi các biện pháp xử phạt nhanh chóng hơn và tiết kiệm chi phí. Thay đổi này phải được Quốc hội Anh thông qua trước khi có hiệu lực.

Quốc vụ khanh phụ trách Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn, bà Therese Coffey nhấn mạnh với những thay đổi mới nhất, các cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm môi trường đều bị xử phạt. Nhà chức trách bãi bỏ giới hạn mức phạt dân sự và mở rộng diện xử phạt – từ hành vi vi phạm quy định cấp phép xả thải cho tới việc xử lý chất thải nguy hại một cách cẩu thả.

Bộ Môi trường Anh nhấn mạnh việc xử phạt có thể áp dụng đối với tất cả các tổ chức, thực thể được cấp giấy phép môi trường, trong đó có ngành năng lượng, ngành nước và xử lý rác thải. Những vụ sai phạm nghiêm trọng nhất sẽ vẫn bị đưa ra tòa.

Bộ Môi trường cho biết thêm số tiền phạt thu được trong tương lai sẽ xung vào Quỹ Phục hồi nguồn nước mới của Chính phủ Anh.