Tăng cường hiệu quả viện trợ trong biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Nguồn tài chính được phân bổ cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại nhiều quốc gia được đánh giá là khá dồi dào, tuy nhiên việc phân bổ, quản lý và thực thi hiệu quả nguồn kinh phí này vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhằm giúp các tổ chức phi chính phủ cùng các ban ngành, các tổ chức viện trợ hiểu rõ hơn về hiệu quả viện trợ và các vấn đề cơ bản liên quan đến tài chính cho biến đổi khí hậu, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới Reality of Aid (RoA) tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam về hiệu quả viện trợ” trong hai ngày 25-27/10 tại Hòa Bình.

Ngoài mục tiêu nêu trên, Hội thảo cũng tiến hành xây dựng nhóm làm việc về hiệu quả viện trợ trong biến đổi khí hậu với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, đồng thời thiết lập kế hoạch để tăng cường sự tham gia của nhóm trong quá trình giám sát các khoản viện trợ về biến đổi khí hậu tại Việt Nam.