Phú Yên đầu tư 1.886 tỷ đồng bảo vệ phát triển rừng 2011-2020

ThienNhien.Net – Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 vừa chính thức được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt với tổng kinh phí 1.886 tỷ đồng, trong đó nội dung phát triển rừng được ưu tiên hơn cả, chiếm 70% tổng vốn đầu tư, tương đương 1.323 tỷ đồng. Khoản kinh phí còn lại được dành cho công tác bảo vệ rừng (148 tỷ đồng), và các khoản chi phí khác (415 tỷ đồng).

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Trong giai đoạn từ 2011 – 2015 và từ 2016 – 2020, Quy hoạch đặt mục tiêu nâng độ che phủ rừng tương ứng trên 39% và 45%, mục tiêu bảo vệ rừng tương ứng 198.910 ha và 245.996 ha. Chỉ tiêu phát triển rừng dự kiến đạt 81.650 ha vào năm 2020 và chỉ tiêu khai thác rừng đạt 1.380.696 m3 cũng trong năm này.

Về chế biến gỗ, Quy hoạch cũng hướng tới việc củng cố và tăng cường mạng lưới chế biến lâm sản hiện có, tạo vùng nguyên liệu cho các nhà máy, cơ sở chế biến lâm sản phát triển; xây dựng thêm 3-4 nhà máy chế biến gỗ nội địa và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các nội dung về cải tạo, nâng cấp vườn ươm; xây dựng vườn cây đầu dòng; xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được chú trọng đầu tư xây dựng.