Lập trạm kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn

ThienNhien.Net – Trạm Kiểm lâm cửa rừng xã Phúc Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa vừa được chính thức thành lập theo Quyết định số 342/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Nhiệm vụ của Trạm là thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Phúc Sơn; kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lâm sản qua khu vực; thực hiện các nhiệm vụ do Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa phân công.

Trạm gồm 01 trạm trưởng, các kiểm lâm viên và 02 chốt bảo vệ rừng, trong đó hai chốt bảo vệ được tổ chức trong những thời điểm cần thiết sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Chiêm Hóa.