Dự án kiểm kê rừng chờ kinh phí

ThienNhien.Net – 25,633 tỷ đồng là tổng kinh phí Bộ NN&PTNT vừa đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tạm ứng cho dự án điểm về điều tra, kiểm kê rừng tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh trong năm 2011.

Nguồn kinh phí này được đề nghị giao cho ba đơn vị thực hiện dự án bao gồm Cục Kiểm Lâm 1,154 tỷ đồng; Viện Điều tra quy hoạch rừng 11,341 tỷ đồng; Viện sinh thái rừng và Môi trường – Đại học Lâm nghiệp 13,138 tỷ đồng.

Số kinh phí còn lại – 24,367 tỷ đồng sẽ bố trí cho kế hoạch thực hiện dự án trong năm 2012.

Cũng theo đề nghị của Bộ NN&PTNT, toàn bộ dự toán kinh phí thực hiện trong hai năm 2011 – 2012 sẽ do Bộ Tài chính chủ trì thẩm định trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011. Bộ NN&PTNT ngay sau đó đã giao Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức xây dựng nội dung đề án, hiện phần công việc này đã cơ bản hoàn thành.