Xem xét lập Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Đắk Uy

ThienNhien.Net – Thời gian qua, tình trạng khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Đắk Uy, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum diễn ra rất phức tạp, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trước đề xuất của UBND tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Đắk Uy, Bộ NN&PTNT cho rằng, địa phương có thể cân nhắc, xem xét việc thành lập nếu cần thiết.

Bộ nhấn mạnh, nếu thành lập, Hạt Kiểm lâm sẽ là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu rừng đặc dụng; Trưởng Ban quản lý đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; biên chế của Hạt được cân đối trên cơ sở biên chế lực lượng bảo vệ rừng của khu rừng đặc dụng Đắk Uy và được bổ sung trong tổng biên chế của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu địa phương tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt, cần giao Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm bố trí Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng hỗ trợ Ban quản lý rừng đặc dụng Đắk Uy trong việc bảo vệ rừng và xử lý vi phạm theo quy định.