Phú Thọ đầu tư 1.800 tỷ đồng cho bảo vệ phát triển rừng

ThienNhien.Net – Nhằm thực hiện tổng hợp các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng kết hợp bảo vệ môi trường, bảo vệ diện tích rừng hiện có, HĐND tỉnh Phú Thọ mới đây đã ban hành nghị quyết về Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 với tổng kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: vuonquocgiaxuanson.com.vn)

Quy hoạch nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, làm giàu rừng và phát huy tốt mục đích của từng loại rừng, cụ thể như đối với rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt rừng hiện có, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học của rừng; hay đối với rừng phòng hộ cần bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có, trồng hỗn loài bằng những loài cây bản địa, đa mục đích, các loại cây phụ trợ, cây dược liệu dưới tán rừng.

Nội dung quy hoạch tập trung vào hai nhiệm vụ chính gồm quy hoạch sử dụng đất đai chung và đất lâm nghiệp, và quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, ở nội dung quy hoạch đất, diện tích đất tự nhiên được giữ nguyên là 353.343 ha, diện tích rừng đặc dụng và diện tích đất chưa sử dụng cũng giữ nguyên ở mức 17.277 ha và 5.596 ha. Tuy nhiên, với cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp có sự thay đổi đáng kể, diện tích đất rừng đặc dụng được điều chỉnh theo hướng tăng thêm 317 ha, từ 33.632 ha lên 33.949 ha; diện tích đất rừng sản xuất giảm 13.117 ha, từ 144.710 ha xuống còn 131.593 ha.

Còn nội dung bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch phân thành nhiều nội dung nhỏ như bảo vệ, phát triển, khai thác… đồng thời cũng xây dựng chỉ tiêu cụ thể đối với từng nội dung. Đơn cử như nội dung phát triển rừng, trong giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh sẽ thực hiện khoanh nuôi 32.252 ha rừng, trồng và chăm sóc 63.440 ha và làm giàu 5.000 ha rừng sản xuất.