Bắc Giang ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm giảm thiểu số vụ và diện tích thiệt hại
do cháy rừng gây ra. Ảnh minh họa

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch 3 loại rừng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện xác định cụ thể đối tượng, diện tích rừng tự nhiên cần tập trung bảo vệ để tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí khoán bảo vệ hàng năm.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tham mưu cho chính quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chặt phá, lấn, chiếm, khai thác rừng trái phép, tự ý chuyển đổi loại rừng. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; bảo vệ nghiêm ngặt đối với diện tích các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm giảm thiểu số vụ và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra. Bố trí cán bộ Kiểm lâm có trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt về phụ trách các địa bàn trọng điểm thường xảy ra tình trạng lấn chiếm, đốt, phá rừng tự nhiên. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là những cán bộ kiểm lâm thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Công an tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1676/UBND-NN ngày 20/4/2022 về việc tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra các vụ vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; sớm khởi tố vụ án, bị can để truy tố trước pháp luật đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời phát huy tính giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất rừng của các công ty lâm nghiệp và sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm về lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng trái quy định và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; các chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú tới người dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của Nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, không tự ý chặt phá rừng để trồng rừng kinh tế; tích cực tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Các chủ rừng là tổ chức với vai trò phải chịu trách nhiệm chính và trước tiên trong quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp đối với diện tích được giao, cho thuê; phải khẩn trương kiện toàn lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đảm bảo đủ mạnh về cả số lượng và chất lượng để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Bố trí tập trung lực lượng cho các địa bàn xảy ra tình trạng phá rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trong diện tích được giao, quản lý ngay từ khi vụ việc mới phát sinh…

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.