Hà Nội phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực 2011-2015

Rác thải trong tương lai sẽ được khai thác thành nguồn năng lượng - Ảnh: minh họa (ecchanoi.gov.vn)

ThienNhien.Net – Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến 2020”. Dự kiến đến năm 2015 Hà Nội sẽ có khoảng 632.450 MWh từ các nguồn năng lượng mới và tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng rác thải và năng lượng khí sinh học.

Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến 2020” do Viện năng lượng trình Bộ Công Thương nêu rõ, đến năm 2015 công suất cực đại của Thành phố đạt 3.220MW, điện thương phẩm là 166.196 triệu KWh.

Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 là 12,7%/năm, trong đó: công nghiệp – xây dựng tăng 13,6%/năm; nông – lâm – thủy sản tăng 5,8%/năm; thương mại – dịch vụ tăng 19,7%/năm; quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10,9%/năm; hoạt động khác tăng 14,9%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.220 kWh/người/năm. Đến năm 2020 , điện thương phẩm 27.753 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 11,4%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 3.488 kWh/người/năm.

Dự kiến, vốn đầu tư cho quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 bao gồm xây mới, cải tạo công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220Kv trở xuống ước tính xấp xỉ 21 nghìn tỷ đồng. Trong đó mức vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo là 398 tỷ đồng.