Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Côn Đảo đến năm 2030

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng Côn Đảo đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ hệ sinh thái rừng – biển, bảo đảm an ninh quốc phòng theo hướng phát triển hiện đại và bền vững.

Xây dựng Côn Đảo đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử văn hóa... (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ huyện Côn Đảo, gồm 16 đảo, diện tích 7.678 ha (trong đó đảo Côn Sơn có diện tích 6.128 ha); diện tích mặt biển trong phạm vi Vườn Quốc gia Côn Đảo quy mô khoảng 14.000 ha.

Đến 2020 quy mô dân số khoảng 20.000 người

Theo Quy hoạch, dự báo khách du lịch đến 2020 khoảng 150.000 – 200.000 lượt khách/năm, trong đó khách du lịch quốc tế chiếm khoảng 15%.

Về quy mô dân số, dự báo đến năm 2020 quy mô dân số khoảng 20.000 người. Trong đó dân số đô thị khoảng 13.000 – 15.000 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 5.000 – 7.000 người. Đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 30.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 20.000 người.

Khu Trung tâm Côn Sơn là khu vực đô thị di sản – đô thị du lịch

Côn Đảo là đảo sinh thái đặc thù với mô hình cấu trúc phân tán đa trung tâm. Mỗi khu vực đều được gắn kết với hệ sinh thái rừng tự nhiên và mặt biển.

Cấu trúc chính của đảo bao gồm: Vùng ưu tiên dành cho bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên có diện tích khoảng 6.545 ha bao gồm Vườn quốc gia Côn Đảo (phần trên cạn khoảng 5.990 ha), các đảo nhỏ và các diện tích tự nhiên khác (khoảng 555 ha).

Bên cạnh đó, vùng ưu tiên phát triển đô thị, du lịch bao gồm:  Khu vực Trung tâm đảo và thị trấn Côn Sơn; khu cảng hàng không và tổ hợp du lịch Cỏ Ống, Đầm Tre; khu hậu cần, cảng biển và đô thị Vịnh Bến  Đầm.

Trong đó, khu Trung tâm Côn Sơn là khu vực đô thị di sản – đô thị du lịch, với các chức năng hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ. Quy mô dân số đến năm 2030 phù hợp ở ngưỡng khoảng 13.500 người với khoảng 1.000 phòng khách sạn. Mật độ dân cư khoảng 23 người/ha.