Học bổng “Lãnh đạo Trẻ Việt Nam” 2011

Học bổng “Lãnh đạo Trẻ Việt Nam” do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Indiana, Hoa Kỳ phối hợp thành lập vào năm 2010 nhằm tạo cơ hội cho những công chức trẻ và tài năng Việt Nam được tham gia học tập chuyên ngành hành chính công, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, phát triển quốc gia. Với mục tiêu góp phần xây dựng đội ngũ công chức trẻ có “Tâm hồn Việt Nam, trí tuệ thế giới”, chương trình học bổng này tuyển chọn công chức và nghiên cứu viên trẻ, có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong khu vực Nhà nước Việt Nam, thể hiện năng lực và thành tích trong công tác, học tập và có nguyện vọng phục vụ, cống hiến lâu dài trong các cơ quan Nhà nước để đào tạo chương trình Thạc sĩ về Quản lý Nhà nước (Hành chính công) và Môi trường tại Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Chương trình Lãnh đạo trẻ Việt Nam cung cấp học bổng toàn phần và các ưu đãi đặc biệt trên cơ sở phối hợp tài trợ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Indiana – Hoa Kỳ. Nhận được học bổng này, các công chức trẻ Việt Nam sẽ được đào tạo tại Đại học Indiana – ngôi trường truyền thống và chất lượng giáo dục cao, đã được tạp chí U.S News & World Report, 2010 xếp hàng đầu trong hệ thống các trường đại học của Mỹ về chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Môi trường. Hơn nữa, chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam sẽ tạo cơ hội cho bạn tiếp cận và tìm hiểu về mô hình hành chính và môi trường làm việc của một số cơ quan hành chính Hoa Kỳ thông các chương trình tham quan thực tế và các khóa thực tập ngắn hạn. Đặc biệt, chương trình học bổng này không những tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ hoàn thành chương trình thạc sỹ, mà còn mở ra cho bạn cơ hội theo đuổi chương trình tiến sỹ Quản lý Nhà nước và Môi trường tại đây.

Hạn nhận hồ sơ đến 01/10/2011. Thông tin chi tiết tham khảo như sau:

The Vietnam Young Leader Awards (VYLA) is a full scholarship program to support outstanding government employees and researchers in obtaining a Master/PhD in Public Affairs at a world-leading public policy school. This annual program is co-sponsored by Vietnam’s Ministry of Education and Training, and the United States’ Indiana University Bloomington. This program provides analytical and managerial skills to excel and lead in all branches of government. For more information, please visit www.vyla.org. In 2012, up to 18 government employees will be granted these highly selective awards. 

Following the agreement on this joint scholarship, Vietnam International Education Development and Indiana University will introduce VYLA to potential candidates at the following locations. You can register for one of these meeting by sending an email to office@vyla.org letting us know your name, affiliated organization, and the location you will attend.

City

Date and time

Location

Hanoi 27 August, 20115:00PM-7:00PM Fuji A, 2nd floor, Nikko Hotel,84 Tran Nhan Tong St.
TP HCM 28 August, 20115:00PM-7:00PM Da Lat 1&2, 2nd floor, Hotel Equatorial242 Tran Binh Trong St., District 5
Online 2 September, 20115:00PM-7:00PM Add “vylaprogram@yahoo.com” to your Yahoo Messenger Contacts; request it to add you in its contacts.

A.      Selection Criteria

i)        Ability to contribute to the Vietnamese society after the award period

ii)       Professional achievements and academic ability, including English proficiency

iii)     Applicants for the PhD program need to have high quantitative GRE and significant research experience

B.      Eligibility

i)        Be a current employee of the government (who receives a salary from the government budget) and have at least 12 months of working experience for the government by September 2012. If you are a công chức, the requirement is 3-5 years of working experience

ii)       Meet general requirements for Vietnamese Government’s scholarships

iii)     Commit to continuing to work for the Vietnamese Government upon completion of the award.

C.      Timeline

i)        01/10/2011: Preliminary Application deadline (submit by email)

ii)       15/10/2011: Announcement of interviewees (by email and phone)

iii)     01/11/2011: Announcement of finalists; Start of the formal admission process with MOET and IU.

iv)     15/08/2012: Start of Master or PhD Program in Public Affairs

D.      Preliminary Application Checklist

i)        Application form, personal statement (see next page) and resume

ii)       Scanned diplomas and transcripts of previous education programs

iii)     Evidence of English proficiency (Good TOEFL or IELTS significantly strengthens applications)

iv)     Other optional documents (in Vietnamese or English) that may strengthen the application, such as:

(a)    Letters of recommendation of supervisors or someone that know the applicant’s ability well

(b)   Evidence of academic or professional achievements

E.       Preliminary Application Submission

i)        This preliminary application should be emailed to office@vyla.org by 01/10/2011.

ii)       This application should be in pdf form and less than 5MB. Supporting documents should be scanned and included in the application

iii)     After the preliminary selection is completed, only selected candidates are required to submit the formal application, notarized documents and an official letter of approval from the current government employer.

 VIETNAM YOUNG LEADER AWARDS

PRELIMINARY APPLICATION FORM

Please type information into this form and send it with scanned supporting documents to office@vyla.org  in a single email by 01/10/2011