Hà Nội hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường

ThienNhien.Net – UBND Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai chương trình “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường” trên địa bàn Thành phố năm 2011.

Theo kế hoạch, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thường trực, đầu mối tổ chức thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm giám sát tiến độ, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia để báo cáo kết quả với UBND Thành phố; xây dựng nội dung chương trình “Hà Nội – Ngày chủ nhật không túi nylon 2011”, kế hoạch chi tiết tổ chức sự kiện chính và điều hành chương trình vào ngày 2/10/2011, tại Cổng trung tâm Công viên Thống Nhất, thực hiện các công việc khác theo phân công.

Sở Công thương được giao chỉ đạo các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, hệ thống các siêu thị và một số chợ lớn trong toàn thành phố có kế hoạch hạn chế sử dụng túi nylon và hướng tới không sử dụng túi nylon ít nhất là trong ngày chủ nhật 2/10/2011.

Chương trình nhằm mục đích khẳng định quyết tâm của Thành phố đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội xanh – sạch – đẹp trên trường quốc tế và khu vực. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm đưa Thủ đô trở thành thành phố tiên phong trong phong trào hạn chế sử dụng túi nylon vì sự nghiệp bảo vệ môi trường.