Di dân ra khỏi vùng nghiêm ngặt KBT Lung Ngọc Hoàng

ThienNhien.Net – Nhằm thắt chặt quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời bố trí lại diện tích đất ở cho người dân, góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư, ngày 15/08/2011 UBND tỉnh Hậu Giang đã gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí tổng vốn hơn 70 tỷ đồng cho hai dự án phục vụ kế hoạch di dân ra khỏi vùng lõi Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Cả hai dự án đều có địa điểm xây dựng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, trong đó Dự án đầu tư xây dựng “Khu tái định cư – Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng” có quy mô diện tích khoảng 5,4 ha; tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2011 – 2013.

Dự án thứ hai – Dự án đầu tư xây dựng “Quy hoạch đất sản xuất đổi đất, di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất” có quy mô diện tích lớn hơn, khoảng 260 ha; với tổng mức đầu tư nhỏ hơn, khoảng 26,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2011 – 2012.

Theo báo cáo của địa phương, hiện có 109 hộ dân đang sinh sống và canh tác trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và bảo vệ rừng. Việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nghiêm ngặt, vì thế, được xác định là cấp bách.