Huế thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Nhằm huy động các nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng, bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế mới đây đã ban hành quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng với tổng vốn ban đầu là 5 tỷ đồng.

Chức năng của Quỹ là tiếp nhận vốn ngân sách của cấp tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định để tạo nguồn vốn; hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trong phạm vi bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp của chủ rừng, cơ sở kinh doanh cảnh quan, các dự án đầu tư sử dụng đất rừng; đồng thời thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn…

Theo quy định , Quỹ được sử dụng tối đa 30% vốn sử dụng hàng năm để tài trợ và đồng tài trợ. Các đối tượng được Quỹ ưu tiên hỗ trợ bao gồm các tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án về trồng rừng, bảo vệ môi trường rừng, phòng chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2008, Chính phủ đã ban hành nghị định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Cũng trong năm này, Bộ NN&PTNT đã ra quyết định về việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và quyết định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Đến nay, Quỹ đã được thành lập ở một số địa phương như Lâm Đồng, Đăk Nông, Thừa Thiên – Huế…