Oxfam Anh tuyển tư vấn viên

Tổ chức Oxfam Anh cần tuyển tư vấn viên cho các khóa tập huấn “Kh­ởi sự kinh doanh” thuộc Dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường và khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế”.

Địa điểm làm việc: Ninh Thuận.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 23/8/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.