Cấp phép thăm dò quặng sắt tại Hà Giang

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò quặng sắt Thầu Lũng trên tổng diện tích 154 ha tại xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Việc thăm dò sẽ do Công ty cổ phần Đông Bắc I thuộc Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện.

Trên thực tế, khu vực thăm dò quặng sắt khu Thầu Lũng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2015 tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006.

Ngày 29/6 vừa qua, Bộ TN&MT đã gửi công văn đề nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo việc cấp phép thăm dò tại khu vực này sau khi xác nhận hồ sơ xin cấp phép thực hiện đúng quy trình thủ tục.