Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội được tặng cờ thi đua của UBND TP

Ngày 16/1, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2017 và đón nhận Cờ thi đua của UBND TP tặng.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch do Sở NN&PTNT Hà Nội giao, năm 2017, Trung tâm đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản các loài động vật hoang dã (ĐVHD).

Toàn cảnh Hội nghị.

Cụ thể là công tác cứu hộ, Trung tâm đã tiếp nhận 73 vụ với 1.347 cá thể ĐVHD và hơn 56 kg rắn các loại. So với năm 2016 công tác tiếp nhận tăng 20 vụ với 892 cá thể và hơn 48kg rắn. Đối với công tác tái thả và chuyển giao ĐVHD sau cứu hộ, Trung tâm đã thả về môi trường tự nhiên hai đợt với 85 cá thể. Trung tâm đã chuyển giao ĐVHD sau cứu hộ 05 đợt với 89 cá thể, tăng 59 cá thể so với năm 2016. Trong năm 2017, Trung tâm đã nhân nuôi sinh sản 04 cá thể ĐVHD gồm 03 cá thể hổ và 01 cá thể vượn đen má trắng. Tính đến hết ngày 30/11/2017 số ĐVHD đang cứu hộ, bảo tồn, chăm nuôi tại Trung tâm là 220 cá thể và 12kg rắn các loại. Cũng trong năm 2017, Trung tâm luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công nhân viên chức người lao động, nội bộ đoàn kết phát huy tinh thần dân chủ thi đua đẩy mạnh chất lượng công tác chuyên môn. Trung tâm luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi hoạt động phong trào do Sở NN&PTNT phát động.

Ghi nhận những kết quả trên, năm 2017, UBND TP Hà Nội đã tặng Trung tâm cờ thi đua đơn vị xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được UBND TP, Sở NN&PTNT khen thưởng.