Hơn 18 triệu USD đầu tư các khu đất ngập nước quan trọng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg, về việc phê duyệt danh mục Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, với tổng số kinh phí hơn 18 triệu USD.

Theo đó, về mục tiêu dài hạn là thiết lập các khu bảo tồn ngập nước mới và tạo dựng năng lực cho việc quản lý có hiệu quả các khu đất bảo tồn nhằm giảm thiểu những mối đe dọa hiện tại và nguy cơ đang hình thành từ các khu sinh cảnh liên kết. Mục tiêu ngắn hạn, hình thành khu bảo tồn đất ngập nước mới tại các tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên -Huế và xây dựng năng lực quản lý hiệu quả các khu bảo tồn này; bảo đảm lồng ghép các khu bảo tồn ngập nước vào các sinh cảnh đất ngập nước liên kết rộng hơn.