Quảng Trị: 300 triệu đồng bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 8/8, UBND tỉnh Quảng trị phê duyệt thiết kế, dự toán hai công trình bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Cả hai công trình đều thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (kế hoạch năm 2011), trong đó công trình bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa được phê duyệt với mức dự toán 100 triệu đồng, thực hiện trên phần diện tích 500 ha tại tiểu khu 628A, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa.

Công trình thứ hai tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ tại khu vực biên giới huyện Đakrông với tổng dự toán 200 triệu đồng, thực hiện trên phần diện tích 1000 ha tại tiểu khu 741 xã A Ngo, huyện Đakrông.