Cần thêm vốn cho dự án di dân

ThienNhien.Net – Ngày 28/7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra văn bản đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ di dân cho 5 địa phương Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An và Phú Yên lên 807 tỷ đồng.

Theo Bộ, nhu cầu bố trí vốn cho các dự án ổn định dân cư, tránh các vùng nguy cơ cao ở nước ta hiện rất lớn. Chỉ tính riêng hai khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã có đến 128.494 hộ cần bố trí, ổn định, trong đó có tới 28.154 hộ có nguy cơ mất an toàn rất cao, cần di dời gấp.