6 ngành công nghiệp ưu tiên áp dụng công nghệ cao

ThienNhien.Net – Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, theo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản tới năm 2020, tầm nhìn 2030 mới được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt (tại Quyết định số 1043/QĐ-TTg), thì 6 ngành công nghiệp ưu tiên áp dụng công nghệ cao bao gồm: Điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường; tiết kiệm năng lượng.

 Vẫn theo chiến lược trên, mục tiêu đến năm 2020, các ngành ưu tiên sẽ đi đầu trong áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với bảo đảm tính hợp lý về điều kiện kinh tế của Việt Nam; giá trị sản xuất của các ngành ưu tiên tăng tối thiểu 20% hằng năm và đóng góp tối thiểu 35% vào tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp; đứng trong số 10 ngành có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất. Đến năm 2030, các ngành này chủ yếu áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với bảo đảm tính hợp lý về điều kiện kinh tế của Việt Nam.