Điều chỉnh mỏ đất sét Khe Non (Hà Nam)

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh 10,89 ha mỏ đất sét Khe Non, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (vị trí Công ty cổ phần Vicem Bút Sơn đề nghị không khai thác) cho Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long tại Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật khoáng sản.