Công bố Báo cáo toàn cầu về giảm nhẹ thiên tai

ThienNhien.Net – Chiều qua (19/7) tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chính thức công bố Báo cáo toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2011.

Báo cáo nhấn mạnh, bất kỳ quốc gia nào cũng ít nhiều có nguy cơ bị ảnh hưởng và tổn thất bởi thiên tai, do đó công tác nhận dạng rủi ro thiên tai cần được đặc biệt coi trọng, đặc biệt là yêu cầu về cảnh báo sớm và phòng ngừa thiên tai.

(Ảnh minh họa: monre.gov.vn)

Bên cạnh việc chỉ ra hiện trạng và các xu hướng rủi ro, Báo cáo cũng đề cập tới vấn đề tăng cường quản lý rủi ro thảm họa, theo đó các quốc gia cần tập trung vào quản lý rủi ro trong tương lai và khắc phục rủi ro hiện tại, đồng thời xây dựng các đối tác mới ở cấp địa phương thay cho các cơ chế đền bù. Các cộng đồng bị ảnh hưởng cần phải được tham gia vào việc lập kế hoạch và quá trình ra quyết định về các vấn đề giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Riêng tại Việt Nam, từ năm 1990 đến 2009, trung bình mỗi năm có tới 457 người thiệt mạng do thiên tai, ước tính tổn thất về kinh tế tương ứng 1,3% GDP (3,6 tỷ USD vào thời điểm năm 2010). Biến đổi khí hậu và sự suy giảm hệ sinh thái cũng làm gia tăng nguy cơ bị ảnh hưởng và tình trạng tổn thương đối với người dân và cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đào Xuân Học ngay trong bài phát biểu khai mạc cũng khẳng định, nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, Việt Nam cần tăng cường, củng cố năng lực thể chế về quản lý thiên tai, đồng thời đầu tư ngân sách cho công tác quản lý rủi ro thiên tai cũng như thiết lập các cơ chế tài chính đảm bảo hoạt động quản lý rủi ro thiên tai đạt hiệu quả.

Nhận diện rủi ro, tái định hướng phát triển

Ưu tiên giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH