Hà Nội: Xây hệ thống cấp nước khu vực ngoài đê

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3314/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu vực ngoài đê thuộc quận Hoàng Mai, với tổng vốn đầu tư trên 66 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các phường ngoài đê thuộc quận Hoàng Mai theo quy hoạch chi tiết được UBND thành phố phê duyệt từ năm 2005, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của khu vực đến năm 2020.

Dự án do Công ty Nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2011 đến 2012.