Tuyên Quang di dân tránh sạt lở

ThienNhien.Net – Nhằm chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng để di chuyển 486 hộ dân sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn. Các địa phương có số hộ phải di chuyển lớn là huyện Yên Sơn 128 hộ, Hàm Yên 105 hộ, huyện Lâm Bình 79 hộ…

Trong tổng số các hộ dân di chuyển đến nơi ở mới có 367 hộ được bố trí sắp xếp ở xen ghép với các khu dân cư, 101 hộ được bố trí ở tập trung tại những khu tái định cư mới. Đồng thời, để các hộ dân di chuyển đến nơi ở mới sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các địa phương chú trọng tạo việc làm cho những người tái định cư, chủ động lồng ghép dự án di dân với các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất.

Hiện UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường… có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác di dân theo kế hoạch, đúng đối tượng, đúng chính sách của chương trình bố trí dân cư và các quy định hiện hành liên quan.