Yêu cầu Bộ TNMT xem xét vụ việc bồi lấp hồ Ba Bể

Phiếu chuyển của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ThienNhien.Net – Văn phòng Chính phủ mới đây đã có yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét giải quyết kiến nghị của Câu lạc bộ những người yêu Ba Bể phản ánh về việc cấp phép khai thác các mỏ tài nguyên trong khu vực Vườn quốc gia Ba Bể làm ảnh hưởng đến cảnh quan và gây bồi lấp hồ Ba Bể.

Trước đó, ngày 19/6/2011, CLB Những người yêu Ba Bể đã có thư gửi Thủ tướng đề nghị Thủ tướng cho dừng và hủy các giấy phép khai thác các mỏ tài nguyên xung quanh hồ Ba Bể, đồng thời yêu cầu các công ty khai thác trồng cây, trả lại cảnh quan cho vùng đất này.

Ngày 20/06/ 2011, Hội đồng hương Bắc Kạn cũng có thư gửi Thủ tướng với đề xuất tương tự , kèm theo bản tóm tắt những đơn kiện của người dân 2 xã Đồng Lạc và Quảng Bạch (Chợ Đồn – Bắc Kạn) về việc các Công ty khai thác Tài nguyên gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của họ, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, gây bồi lấp hồ Ba Bể.